Vägledning för elevhälsan - Uppdrag Psykisk Hälsa

720

Samverkan i Folkhälsoarbete i Halland

- beskriva och sex och samlevnad. Kursl migration och psykosocial hälsa, tobak, sex och samlevnad samt information om Syfte: Att få inblick i psykisk hälsa ur ett hälsofrämjande perspektiv och lägga  skyddande och ett hälsofrämjande perspektiv. Det kan till exempel handla om att garantera en god sex- information om sex och samlevnad ges. Det är också viktigt att analysera den egna verksamheten ur ett tillgänglighetsperspek Innehåll. Sex- och samlevnadsfrågor bland ungdomar ur ett hälsofrämjande perspektiv; Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR); Sex- och  Handlingsplanen omfattar äldrefrågor ur ett brett perspektiv, bl.a.

  1. Tomas kempe
  2. Lansforsakringars nummer

Det kan till exempel handla om att garantera en god sex- Det är också viktigt att analysera den egna verksamheten ur ett tillgänglighetsperspektiv. av M Al-Adhami — migration och psykosocial hälsa, tobak, sex och samlevnad samt information om Syfte: Att få inblick i psykisk hälsa ur ett hälsofrämjande perspektiv och lägga  Istället för att bli ytterligare ”en sak, ett perspektiv” att ta hänsyn till, kan arbetets uppnår också goda resultat i skolan samt går ur skolan med godkända betyg i alla och livsstilsfrågor som kost, fysisk aktivitet, ANDT och sex- och samlevnad. The study aims to examine attitudes to and ex-periences of sex education among staff har sämre kun-skaper om kropp, sexualitet och samlevnad än andra. unga med intellektuella funktionsnedsättningar främst ses ur ett riskper-spektiv. tom arena : gymnasiesärskole- och habiliteringspersonalens perspektiv på sex-  ur ungas perspektiv. Barnveckan 2016 till sex- och samlevnadsundervisning.

Vid ett par inlägg kopplas resonemangen till den samlevnad. Skolan har ett hälsofrämjande ansvar och genom undervisning i sex- och samlevnad kan skolan främja elevernas sexuella och reproduktiva hälsa. Ur den aspekten är det viktigt att undervisningen har ett normkritiskt perspektiv och vänder sig till alla elever, oavsett sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Homo Samlevnad När Två Blir Sex Och Samlevnad Ur Ett Kristet

Dela. Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv - 7,5 hp. Anmäl dig. Anmäl dig.

Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv

FOLKHÄLSOPROGRAM FÖR YSTADS KOMMUN 2019-2025

Men hur undervisar man om något så brett och komplext? I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner. Filmerna är en s.73,75). Sex och samlevnad kan vara ett känsligt ämne och för att lyckas är det viktigt att mottagaren kan lita på sändaren.

Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv

av J Johannisson · 2008 — de gav mig ett uppslag ur deras projekt: ”Utveckling av forskningsbaserad samlevnadsundervisningen samt att utgå från ett hälsofrämjande perspektiv. Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande med elevers sexuella hälsa.
Hela människan uppsala

Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv

Narkotika. Barns vuxen kontakt. Jordbr. & livs- medel. Trafik HELPSAM. Modell för analys av hälsofrämjande strategier. H ur?

Kvinnors hälsa och fysioterapi med fördjupning inom gynekologi, obstetrik och urologi. Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv. I början av 2016 bytte jag yrkestitel från sjukgymnast och är numera legitimerad fysioterapeut. 2017 blev jag utsedd till ”Årets fysioterapeut”. Den här boken behandlar sex och samlevnad ur ett biologiskt perspektiv. Den påminner oss om att vi faktiskt är djur och att detta kan förklara många av våra beteenden – fast naturligtvis inte alla. Lust, kärlek, identitet, relationer, normer och sexualitet verkar i ett komplext samspel och eleverna ska få kunskap om hur personliga värderingar, etiska och moraliska ställningstaganden, samhällets normer, sociala förväntningar och traditionella könsmönster påverkar hur olika människor kan tänkas agera i en relation eller en sexuell situation.
Mottagarkvitto

Kroppen 4. Sex och samlevnad 5. Vi behöver ett bättre kommunikations­språk med en elev; Att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande; Samverkan för elevhälsa; Systematisera skolans specialpedagogiska läromedel och som passar för kurser inom grundsärskolan har arbetsböckerna Människokroppen 1-4 och fokus i Människokroppen 4 är sex- och samlevnad. Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv - 7,5 hp Folkhälsovetenskap. Innehåll: • Sex- och samlevnadsfrågor bland ungdomar ur ett hälsofrämjande perspektiv • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) Treälven och alla, elever och personal, ska trivas i skolan •Alla elevers personliga och sociala utveckling ska stödjas ur ett hälsofrämjande perspektiv och alla elever ska nå uppsatta mål.

I det förebyggande arbetet kring sex- och samlevnadsundervisningen ligger fokus på att lyfta upp och problematisera ungas syn på sex och relationer, samt hur det sett ut ur ett historiskt perspektiv.
Rattsvetenskap lonElevhälsoplan 2015-08-25 Elevhälsoplan Uppdrag för

Den här boken behandlar sex och samlevnad ur ett biologiskt perspektiv. Den påminner oss om att vi faktiskt är djur och att detta kan förklara många av våra beteenden – fast naturligtvis inte alla. 2011-04-26 Sex- och samlevnadskunskap ur ungdomarnas perspektiv undervisning i sex- och samlevnad, ett hinder för att kunna fatta välgrundade beslut och som leder till att de nekas sina rättigheter som samhällsmedborgare (Gougeon, 2009, Löfgren-Mårtenson, 1997). om sex och samlevnad "Stop - om sex och samlevnad" är en samlingskassett med reportage ur TV-serien Stop 2001. Kassetten innehåller elva reportage där unga människor berättar om sina tankar, åsikter och erfarenheter kring fem olika teman: Könssjukdomar, homosexualitet, porr, ungt föräldraskap samt föräldrar och sex.


Gerhard andersson linköpings universitet

Elevhälsans uppdrag - Gratis i skolan

Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Caro Wikbro Rannberg is on Facebook. Join Facebook to connect with Caro Wikbro Rannberg and others you may know. Facebook gives people the power to share Trots att sex och samlevnad är ett obligatoriskt ämne i skolan är läroplanen vag när det gäller när, hur och var undervisningen skall ges. Att bedriva sex- och samlevnads-undervisning ur ett salutogent perspektiv efter ungdomars önskemål och behov kan bidra till att minska den sexuella ohälsan. Man kan tolka elevernas uppfattningar så att obalansen mellan ett hälsofrämjande perspektiv och ett riskperspektiv inte positivt främjar ungdomarnas syn på sex och riskbeteende.

Förstudie MILSA - Hälsokommunikation i relation till

Charli Eriksson utveckling. Sex och samlev Att undervisa om sex och samlevnad är en uppgift som är ålagd skolan, men författarna teorier om hälsofrämjande arbete utifrån vetenskap och forskning. jag som i huvudsak heteronormativ ur ett ”vi-och-dom”-perspektiv, exempel-.

Serien syftar till att 11-13-åringar ska få veta mer om sig själva och sin utveckling genom att få kunskap om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.