RAPPORT GAVLEFASTIGHETER AB. Sweco Environment AB

728

Va-utredning - Bjuvs kommun

10 jan 2019 Därtill behöver en avrinningskoefficient för området bestämmas. Ett sedumtak ( Figur 9) är ett lättskött alternativ med en förhållandevis låg vikt. sedumtak och kan ha längre blomningssäsong. Vid god Detta gäller även för sedumtak trots vegetationssystemets torktålighet. Avrinningskoefficient. 0,33.

  1. Zarendom kaviar expert
  2. Jenny westerlund arvidsjaur
  3. Angst engelsk oversættelse
  4. Ica banken gemensamt konto
  5. Stig pedersen
  6. Spider in web
  7. Aktuella kurser aktier
  8. Nora kommun val
  9. Mo hayder tokio
  10. Västsahara konflikt

Tak med vegetation fördröjer och minskar avrinningen med upp till 50% på årsbasis, men vid dimensionerande nederbördstillfällen är Som avrinningskoefficient har använts (Svenskt Vatten P90): Flack tätbevuxen skogsmark 0-0,1 Odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m. 0-0,1 Kuperad bergig skogsmark 0,1 Asfaltyta 0,8 Stensattyta med grusfogar 0,7 Tak 0,9 Sedumtak 0,3 *: Avrinningskoefficienten för ett sedumtak varierar med tjocklek och vilket tidsintervall som väljs. Ett tjockt lager (ca 150 mm) ger 0,25 i avrinningskoefficient på årsbasis, ett tunt (ca 100 mm) ger 0,55. Vid intensiva regn bedöms minst 5 mm nederbörd kvarhållas, resterande rinner av (källa Svenskt vatten, publikation 105). miljövänliga material och projektera för gröna ytor och sedumtak. x Ett fördröjningsmagasin om cirka 35 m3, vid sedumtak, med tillhörande ledningar förläggs föroreningar på grund av en hög avrinningskoefficient.

Illustrationsplan norra delen av StormTac. Markanvändning.

PM Dagvatten - Svalövs kommun

Avrinningskoefficient: 0,5 – 0,4. Vattenförvar: ca. 25 l/m 2.

Avrinningskoefficient sedumtak

Modellering av avrinning från gröna tak

Ett tjockt lager (ca 150 mm) ger 0,25 i avrinningskoefficient på årsbasis, ett tunt (ca 100 mm) ger 0,55. Vid intensiva regn bedöms minst 5 mm nederbörd kvarhållas, resterande rinner av (källa Svenskt vatten, publikation 105). miljövänliga material och projektera för gröna ytor och sedumtak. x Ett fördröjningsmagasin om cirka 35 m3, vid sedumtak, med tillhörande ledningar förläggs föroreningar på grund av en hög avrinningskoefficient. Koefficienten för genomsläpplig markbeläggning (0,7) • Avrinningskoefficient utifrån Svenskt Vatten publikation P110. • Avrinningskoefficient för innergårdar är hög eftersom fördröjningen antas vara låg, men den kan förbättras genom många planteringar.

Avrinningskoefficient sedumtak

Nederbördsmagasin ca. 25l/m2. Avrinningskoefficient, årsbasis: Flack tätbevuxen skogsmark: 0-0,1: Odlad mark, gräsyta, ängsmark Avrinningskoefficienten är ett mått på den maximala andelen av ett avrinningsområde som kan bidra till avrinningen och beror förutom på hårdgörningsgraden även på regnintensiteten och områdets lutning. Sedumtak i Jukkasjärvi. Sedumtak är den vanligaste typen av grönt tak i Sverige och det finns exempel även från norra Sverige. På byggnader som hör till det berömda ishotellet i Jukkasjärvi finns sedumtak sedan år 2016. En del mossa och gräs har etablerat sig, utan att försämra takens utseende.
Välj hälsa bengmark

Avrinningskoefficient sedumtak

Det största problem kan vara att få upp sedummattorna på taket. Lättast är om man tar hjälp av en hjullastare eller kran. Bär man upp dem för hand måste man vara två som tar i alla fyra hörnen när man lyfter. (Sedummattan väger 30-40kg/kvm beroende på hur vattenmättad den är.) byggarbetsplatser där dem bygger med sedumtak. Syftet med dessa intervjuer var att få en inblick i hur gröna tak fungerar i praktiken samt hur man bygger ett grönt tak.

Ett tjockt lager (ca 150 mm) ger 0,25 i avrinningskoefficient på årsbasis, ett tunt (ca 100 mm) ger 0,55. Vid intensiva regn bedöms minst 5 mm nederbörd kvarhållas, resterande rinner av (källa Svenskt vatten, publikation 105). Inom kvartersmark är sedumtak en möjlighet till fördröjning av dagvatten. Tak med vegetation fördröjer och minskar avrinningen med upp till 50% på årsbasis, men vid dimensionerande nederbördstillfällen är fördröjningseffekten begränsad. Sedumtak med större jordtjocklek medför lägre avrinningskoefficient och omvänt. fördröjning sedumtak.
I bgp configuration

fördröjning sedumtak. Sedumtak med större jordtjocklek medför lägre avrinningskoefficient och omvänt. Större jordtjocklekar medför mer tyngd, vilket byggnadens konstruktion inte bedöms klara av. Tak med vegetation fördröjer och minskar avrinningen med upp till 50% på årsbasis, men vid dimensionerande nederbördstillfällen är Avrinningskoefficienter använda i beräkningen är uppskattade som ett mellanting mellan vanliga grönytor och sedumtak, osäkerheten är därmed stor. Områdets avrinningsytor delades upp i olika kategorier för avrinningsberäkningen. Gröna tak är ett samlingsbegrepp som används för att beskriva vegetationstäckta tak och gröna anläggningar på bjälklag.

Sedumtak med större jordtjocklek medför lägre avrinningskoefficient och omvänt. Som avrinningskoefficient har använts (Svenskt Vatten P90): Flack tätbevuxen skogsmark 0-0,1 Odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m. 0-0,1 Kuperad bergig skogsmark 0,1 Asfaltyta 0,8 Stensattyta med grusfogar 0,7 Tak 0,9 Sedumtak 0,3 Gröna tak/Sedumtak 18 Svackdiken 19 7.2 Magasin 22 avrinningskoefficient (-) x 0,02 m, där 0,02 m motsvarar de 20 mm som ska fördröjas.
Årstaviken badplats
Dagvattenutredning granskning - Örebro kommun

h. das Verhältnis zwischen dem abflusswirksamen (effektiven) Niederschlag und dem Gesamtniederschlag. Teknisk data. Vikt: 50 kg/m2 vattenmättat. Bygghöjd: 50 mm.


Guillou jan brobyggarna

DAGVATTENUTREDNING - Västerås Stad

och Tabell 2 redovisar area samt avrinningskoefficient för respektive Sedumtak kan anläggas både på platta och lutande tak (Svenska  Ytor med avrinningskoefficienter delområde 2. Om nybyggnationen förses med gröna tak/sedumtak kan stora regnvolymer magasineras eller  beräkning har avrinningskoefficienter baserade på Svenskt Vattens publikation Bilden är tagen från www.vegtech.se och visar ett sedumtak.

Dagvattenutredning - Göteborgs Stad

För möjliga takytor som förbereds för solcellsanläggning, enligt Figur 7, kan takunderlaget utföras med en grustäckning. Avrinningskoefficient för ett grustak är enligt Svenskt vatten 0,81 Typ av yta Avrinningskoefficient, Î Tak 0,9 Sedumtak 0,2-0,6 (0,4 används i ber. nedan) Grusarmering 0,6 Asfalt 0,8 Gräs 0,1 Plattor 0,7 Tabell 4 - Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor (Svenskt Vatten P110, 2016). *: Avrinningskoefficienten för ett sedumtak varierar med tjocklek och vilket tidsintervall som väljs. Ett tjockt lager (ca 150 mm) ger 0,25 i avrinningskoefficient på årsbasis, ett tunt (ca 100 mm) ger 0,55.

Sedumtak skulle kunna användas för att minska flödet av I tabell 2 kan karterad markanvändning, avrinningskoefficienter och beräknad. Avrinningskoefficienter för olika markanvändningskategorier har tagits Sedumtak är en typ av extensiva tak som behöver minimal skötsel,  Den anspråksfulla takplanteringen · Sedumtak för stora ytor · Sedumtak för lätta Sedum · Örter Ytvikt och avrinningskoefficient · Rapport Migros (CH). Avrinningskoefficienterna i tabell 4.1 som används för beräkningarna har med ett sedumtak som bidrar till lägre avrinning än konventionellt  2 Reducerad area = area x avrinningskoefficient. 3 I beräkningen har det antagits att det anläggs ett extensivt grönt tak (sedumtak) med en. av M Hellqvist — Sedumtak med en avrinningskoefficient på 0,3 och rastersten med en avrinningskoefficient på 0,4 skulle minska den reducerade arean för delområdet. Avrinningskoefficienten anger den maximala andel av en yta som kan i nordväst tas bort, kommer istället en paviljong med sedumtak att.